Global Navigation

Hippisch Centrum 'De Boleemhoeve'
Zevenaar

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

 
Manege tarieven

Tarieven:


De Rakkertjes:
Kinderen van 5 t/m 8 jaar kunnen beginnen in de Rakkertjes groep. Dit is een kleine groep van maximaal 6 kinderen. Zij hebben 1x in de week op een vaste dag een half uur les. Vader, moeder of een andere bekende van het kind dient mee te lopen naast de pony tijdens de les.
Kosten hiervan zijn 29,50 euro per maand via automatische incasso.


Privé-lessen:

Onervaren ruiters/amazones beginnen met privé-lessen te volgen voor 20 euro per les, dit dient contant betaald te worden.

Het aantal privé-lessen dat iemand nodig heeft om de basis onder de knie te krijgen is afhankelijk van meerdere elementen.
Wanneer je over de volgende kenmerken beschikt, zal je het snelst de basis geleerd hebben.
Lenig, niet bang, goede concentratie, goede motoriek, geen overgewicht.
Beschik je niet over deze eigenschappen, geen punt wij begeleiden je naar het juiste niveau.
Echter bij een gewicht van meer dan 90kg kunnen we je helaas niet toelaten in de lessen, dit ivm de gezondheid van onze paarden.

Na de privé-lessen kan in overleg overgestapt worden naar een beginnersgroep en gelden de prijzen voor groepslessen.

Ervaren ruiters/ amazones kunnen privé-les volgen om op hoger niveau te komen. Deze lessen kosten ook 20 euro.

Privé-lessen duren 30 minuten, groepslessen 60 minuten.
Privé-lessen kunnen per keer afgesproken worden op een dag en tijdstip dat het voor u en ons goed uitkomt.

Groepslessen:

Groepslessen zijn op een vaste dag in de week. De grootte van de groep is maximaal 9 ruiters/amazones.
U betaald 39,50 euro per maand via automatische incasso. Hiervoor dient u een inschrijfformulier met machtiging in te vullen. Deze is verkrijgbaar in de kantine.
Daarvoor mag 1 keer per week les gevolgd worden in een vaste groep.
Zorg dat het saldo op uw rekening toereikend is. Wanneer er niet betaald is kan de toegang tot de les ontzegd worden.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per mail met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen bij de instructrices worden niet geaccepteerd!

Het tarief voor onze lessen is 15 euro per les. Wanneer je via automatische incasso betaald krijg je een enorme korting en betaal je nog slechts 39,50 per maand. Hierbij geldt wel dat dit bedrag iedere maand afgeschreven wordt, ook als je niet kan komen door andere afspraken, vakanties of bv de griep. 

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.

Lessen worden gegeven door ervaren gediplomeerde instructrices.
Wij zijn een erkend leerbedrijf, waardoor het ook kan voorkomen dat u les krijgt van een stagiaire die bij ons in opleiding is.

Veel plezier op onze manege!

Sidebar

Footer